Για αισθητικούς λόγους μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πολλές θεραπείες στα δόντια μας όπως η ορθοδοντική και η λεύκανση. Όταν το αισθητικό πρόβλημα είναι μεγαλύτερο τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε όψεις. Αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και είναι ικανές να αλλάξουν τη δομή και το χρώμα των δοντιών.

Όψεις ρητίνης

Οι όψεις αυτές πραγματοποιούνται σε ένα ραντεβού, είναι αναίματη λύση και δεν απαιτεί αναισθησία, καθώς τις περισσότερες φορές προστίθεται υλικό ρητίνης, επιλέγεται το χρώμα και προκύπτει άμεσα το ποθητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Όψεις πορσελάνης

Οι όψεις αυτές πραγματοποιόυνται σε δύο ραντεβού και είναι αναίμακτη λύση. Ανάλογα με την προσθήκη ή μείωση οδοντικού όγκου πραγματοποιείται αναισθησία σε ορισμένα δόντια και ελάχιστα επεμβατική οδοντιατρική μέθοδο, λήψη αποτυπωμάτων και δημιουργία προσωρινών δοντιών. Στο επόμενο ραντεβού πραγματοποιείται η τοποθέτηση και το κόλλημα των όψεων ποσρελάνης. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών όψεων ο ασθενής έχει την πολυτέλεια να δει μέσω των προσωρινών πως θα μοίαζουν οι μόνιμες και να κουβεντιάσει με τον οδοντίατρο πιθανές αλλαγές στο χρώμα και τη δομή των δοντιών ανάλογα την ανάγκη και την επιθυμία του ασθενούς.