Πού οφείλεται ο οδοντικός αποχρωματισμός;

Ο αποχρωματισμός των δοντιών μπορεί να οφείλεται είτε σε ενδογενείς είτε σε εξωγενείς παράγοντες. Οι χρωστικές ουσίες του δεύτερου τύπου είναι επιφανειακές και αφαιρούνται εύκολα με τον καθαρισμό. Αντίθετα, ο αποχρωματισμός ενδογενούς αιτιολογίας επηρεάζει την εσωτερική δομή των δοντιών και απαιτεί ειδικές μεθόδους όπως η λεύκανση για τη βελτίωσή του. Συνήθειες όπως η κατανάλωση καφέ, τσαγιού, το κάπνισμα, η λήψη ορισμένων φαρμάκων (όπως η τετρακυκλίνη κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης των δοντιών), η μακροχρόνια χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων στο στόμα και οι τραυματισμοί μπορούν να οδηγήσουν στην εναπόθεση χρωστικών στα δόντια.

Πώς γίνεται η λεύκανση;

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές τεχνικές λεύκανσης των δοντιών:

1. Στο Ιατρείο (Power):
Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την εφαρμογή υψηλής συγκέντρωσης λευκαντικού παράγοντα (5% έως 40% υπεροξείδιο του υδρογόνου) από τον οδοντίατρο. Ο λευκαντικός παράγοντας ενεργοποιείται ή όχι με τη χρήση ακτινοβολίας, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Στο Σπίτι (Normal):
Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής χρησιμοποιεί ειδικούς νάρθηκες λεύκανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντίατρου για την εφαρμογή της διαδικασίας λεύκανσης στο σπίτι.

3. Συνδυασμένη Λεύκανση (Deep):
Σε αυτήν την προσέγγιση συνδυάζονται οι δύο παραπάνω τεχνικές. Η διαδικασία αρχίζει στο ιατρείο και συνεχίζεται στο σπίτι. Αυτή η μέθοδος γίνεται όλο και πιο δημοφιλής καθώς σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα και των δύο τεχνικών.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Kugel και συνεργάτες, 10 άτομα υποβλήθηκαν σε θεραπεία λεύκανσης στο ιατρείο, ενώ μια άλλη ομάδα αποτελούμενη από 10 άτομα υποβλήθηκε σε συνδυασμένη θεραπεία. Τα άτομα της δεύτερης ομάδας παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά με λευκότερες αποχρώσεις στα δόντια τους. Επιπλέον, άλλες μελέτες υποδηλώνουν ότι η συνδυασμένη τεχνική λεύκανσης επιδεικνύει μεγαλύτερη διάρκεια στην διατήρηση του αποτελέσματος. Στο ιατρείο μας, αναζητούμε συνεχώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών μας, προσφέροντας τη συνδυασμένη τεχνική λεύκανσης για να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις σας.

Ποιές είναι οι αντενδείξεις της λεύκανσης;

Η διαδικασία λεύκανσης των δοντιών δεν συνιστάται για τις παρακάτω ομάδες ατόμων:

1. Έγκυες ή γυναίκες σε θηλασμό: Δεν υπάρχουν επαρκείς ερευνητικά δεδομένα για τις επιπτώσεις της λεύκανσης σε αυτές τις ομάδες, και επομένως, δεν συνιστάται για λόγους ασφάλειας.

2. Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών: Τα παιδιά έχουν δόντια που είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και ακόμη αναπτύσσονται. Η λεύκανση δοντιών δεν είναι συνιστώμενη για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

3. Ασθενείς με εξαιρετικά ευαίσθητα δόντια: Αν οι δόντια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα, η διαδικασία λεύκανσης μπορεί να επιδεινώσει την ευαισθησία.

4. Ασθενείς με προσθετική αποκατάσταση: Τα υλικά αποκατάστασης, όπως στεφάνες και γέφυρες, δεν υποκείνται στη λεύκανση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία στο χρώμα μεταξύ των φυσικών δοντιών και των αποκαταστάσεων.

5. Άτομα με αλλεργία στο υπεροξείδιο: Η λεύκανση συχνά περιλαμβάνει τη χρήση υπεροξειδίου, και άτομα με αλλεργία σε αυτό το συστατικό πρέπει να αποφεύγουν την διαδικασία λεύκανσης.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, συστήνεται η συζήτηση με τον οδοντίατρο για προσαρμοσμένες εναλλακτικές λύσεις που να προσαρμόζονται στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε ασθενούς.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/84/ΕU, επιτρέπεται σε ασθενείς άνω των 18 ετών.

Υπάρχει περίπτωση να εμφανίσω ευαισθησία;

Η εμφάνιση ευαισθησίας είναι πιθανή για τις πρώτες μέρες, αλλά είναι παροδική και στη συνέχεια εξαφανίζεται.
Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης του λευκαντικού παράγοντα;
Η διαδικασία λεύκανσης των δοντιών χρησιμοποιεί διάφορες συγκεντρώσεις υπεροξειδίου του υδρογόνου και υπεροξειδίου του καρβαμιδίου για επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι συνιστώμενες συγκεντρώσεις και οι διαφορές στη χρήση τους στο οδοντιατρείο και στο σπίτι.

Στο οδοντιατρείο, συνήθως χρησιμοποιείται υψηλή συγκέντρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου (25-40%) για γρήγορα και ισχυρά αποτελέσματα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη βοήθεια λάμπας πολυμερισμού.

Στο σπίτι, οι ασθενείς χρησιμοποιούν συνήθως χαμηλότερες συγκεντρώσεις υπεροξειδίου του υδρογόνου (6%) ή υπεροξειδίου του καρβαμιδίου (10-20%). Οι οδηγίες του οδοντίατρου πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά για τη σωστή χρήση των κατοικίδιων ουσιών.

Η διαδικασία βασίζεται στη διάλυση των μεγαλομορίων των χρωστικών απο το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Αυτό οδηγεί σε αλλαγές στη δομή των χρωστικών, προκαλώντας λεύκανση και αποχρωματισμό των δοντιών. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσοχή και επίβλεψη από επαγγελματία οδοντίατρο.

Πόσο λευκότερα θα γίνουν τα δόντια μου;

Το αποτέλεσμα δεν είναι προβλέψιμο, σε ορισμένους είναι εντυπωσιακότερο απο ότι σε άλλους όπως π.χ. τα δόντια που γκριζάρουν ανταποκρίνονται δυσκολότερα.

Η διάρκεια του αποτελέσματος της λεύκανσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η συχνή κατανάλωση προϊόντων με χρωστικές και η υγιεινή του στόματος. Αν και υπάρχει τάση επιστροφής στο αρχικό χρώμα των δοντιών, σπάνια έως ποτέ γίνεται ακριβώς το ίδιο.

Για τη μακροβιότερη δυνατή διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, προτείνεται να λαμβάνει χώρα αναμνηστική εφαρμογή του λευκαντικού υλικού για 6 ημέρες ανά 6 μήνες, αφού έχει προηγηθεί λεπτομερής αποτρύγωση και στίλβωση. Στη σύγχρονη οδοντιατρική, η επικινδυνότητα της λεύκανσης δεν υφίσταται, εφόσον ακολουθείται ρητά το πρωτόκολλο εφαρμογής της και δεν γίνονται υπερβολές.

Σε περιπτώσεις όπως έγκυες γυναίκες, γυναίκες σε θηλασμό, παιδιά κάτω των 14 ετών, ασθενείς με εξαιρετικά ευαίσθητα δόντια, ασθενείς με προσθετική αποκατάσταση ή αλλεργία στο υπεροξείδιο, η λεύκανση μπορεί να μην είναι κατάλληλη.

Για την εσωτερική λεύκανση, που απευθύνεται σε περιπτώσεις τραυματισμού δοντιού ή μετά από ενδοδοντική θεραπεία, εφαρμόζεται ειδική τεχνική. Προηγείται η αφαίρεση εμφρακτικών υλικών, και στη συνέχεια, τοποθετείται λευκαντικό υλικό. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανα περίπτωση, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα.