Το κόστος της οδοντιατρικής εργασίας εξαρτάται από το σχέδιο θεραπείας, τον χρόνο εργασίας, τον αριθμό των ραντεβού, τη σοβαρότητα της θεραπείας και το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν.

Τα παραπάνω θα εκτιμηθούν στο Διαγνωστικό Ραντεβού που περιλαμβάνει Κλινική και Ακτινολογική εξέταση.