Οδοντικά Εμφυτεύματα

Πότε και πως ξεκίνησε η διαδικασία των εμφυτευμάτων στην οδοντιατρική;

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κύρια προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η διατήρηση της φυσικής κατάστασης των δοντιών μας στη στοματική κοιλότητα. Η εξαγωγή θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή, όταν όλες οι προσπάθειες θεραπείας αποδεικνύονται ανεπιτυχείς. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αλλαγή στη στάση των ασθενών όσον αφορά την προσπάθεια διατήρησης των φυσικών δοντιών. Σήμερα, οι ασθενείς αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και πληροφορούνται περισσότερο για να διασφαλίσουν την υγεία των φυσικών τους δοντιών και να διορθώσουν πιθανές εσφαλμένες θεραπείες που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη εξαγωγής. Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και εξελιγμένων μεθόδων, σε συνδυασμό με τη συμβουλή ειδικών, επιτρέπει τη διατήρηση δοντιών που φαίνονται αρχικά “καταδικασμένα”. Έτσι, αποφεύγεται η ανάγκη για εξαγωγή και προσφέρονται αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις υγείας και αισθητικής.

Τι είναι το εμφύτευμα;

Στην οδοντιατρική ορολογία, όταν αναφερόμαστε σε οδοντικά εμφυτεύματα, εννοούμε τεχνητές ρίζες δοντιών που κατασκευάζονται από διάφορα μέταλλα ή άλλα βιοσυμβατά υλικά. Αυτά τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στο οστό των γνάθων με σκοπό να υποστηρίξουν έναν δόντι, μια γέφυρα ή μια μερική ή ολική οδοντοστοιχία. Συνήθως, το υλικό κατασκευής τους είναι το τιτάνιο, ένα βιοσυμβατό μέταλλο που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ορθοπεδική για την ανάταξη καταγμάτων. Σήμερα, η επιλογή της αποκατάστασης με οδοντικά εμφυτεύματα αποτελεί πραγματικότητα και δεν θεωρείται πειραματική, αλλά αξιόπιστη, βάσιμη και εφικτή λύση με υψηλές προδιαγραφές για μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Από τι αποτελείται ένα οδοντικό εμφυτεύματα;

Αρχικά, για να κατανοήσουμε την αναλογία μεταξύ του φυσικού δοντιού και του οδοντικού εμφυτεύματος, ας εξετάσουμε τα μέρη ενός δοντιού. Ένα φυσικό δόντι αποτελείται από δύο βασικά μέρη: τη μύλη και τη ρίζα. Η μύλη είναι η ορατή περιοχή του δοντιού που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή των ούλων και είναι ορατή στο στόμα. Η ρίζα, αντίθετα, βρίσκεται κάτω από τη γραμμή των ούλων και δεν είναι ορατή, αφού βυθίζεται στο οστό της γνάθου.

Το οδοντικό εμφύτευμα, που αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τη ρίζα ενός φυσικού δοντιού, αποτελείται από τρία βασικά τμήματα. Καταρχάς, υπάρχει το ίδιο το εμφύτευμα, που τοποθετείται στο οστό της γνάθου και αναλαμβάνει το ρόλο της ρίζας. Δεύτερον, υπάρχει ο σύνδεσμος (abutment), που συνδέει το εμφύτευμα με το τρίτο τμήμα. Το τρίτο αυτό τμήμα είναι η θήκη, η οποία αντικαθιστά τη μύλη του δοντιού και είναι ο ορατός μέρος του οδοντικού εμφυτεύματος που φαίνεται στο στόμα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων;

Η χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων προσφέρει πλήθος οφελών και προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση των δοντιών:

1. Προστασία των παρακείμενων Δοντιών και Νωδότητας: Η χρήση εμφυτευμάτων διατηρεί την νωδότητα και προστατεύει τους παρακείμενους οδοντικούς ιστούς, αποφεύγοντας την ανάγκη τρόχισης άλλων δοντιών για την αποκατάσταση του ελλείποντος.

2. Διατήρηση ύψους του Φατνιακού Οστού: Η οστεοενσώματωση που συμβαίνει γύρω από τα εμφυτεύματα διατηρεί το ύψος του φατνιακού οστού στις περιοχές απώλειας δοντιών.

3. Αισθητική: Τα οδοντικά εμφυτεύματα αντικαθιστούν το φυσικό δόντι με πιστή αντιγραφή, διατηρώντας το περίγραμμα των μαλακών ιστών (ούλων) για μια φυσική εμφάνιση.

4. Μασητική Ικανότητα: Παρέχουν άριστη μασητική ικανότητα χωρίς την αστάθεια που μπορεί να προκύψει με κινητές προσθετικές εργασίες.

5. Μακροχρόνια Λύση: Η χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων παρέχει αξιόπιστη και μακροχρόνια λύση, με εξαιρετικά προβλέψιμα αποτελέσματα.

6. Οικονομική Συνέπεια: Σε βάθος χρόνου, αποτελεί οικονομικότερη λύση σε σχέση με άλλες εναλλακτικές όπως γέφυρες ή ολικές/μερικές οδοντοστοιχίες που μπορεί να απαιτήσουν αντικατάσταση σε κάποιο σημείο.

7. Άνετη ομιλία και επαναφορά του σχήματος του προσώπου: Οι ασθενείς απολαμβάνουν άνετη ομιλία και επαναφορά του σχήματος του προσώπου, προσφέροντας τόνωση στην αυτοπεποίθησή τους.

Συνολικά, η χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αισθητικά ικανοποιητική λύση για την αποκατάσταση των ελλείποντων δοντιών.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων;

Παρόλο που τα οδοντικά εμφυτεύματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως περιγράψαμε προηγουμένως, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά και περιοριστικά στοιχεία.

1. Χρόνος Αναμονής: Η αναμονή για την ολοκλήρωση της οστεοενσωμάτωσης μπορεί να αποτελέσει απότομη αλλαγή στην καθημερινή ζωή του ατόμου, καθώς χρειάζεται περίπου 2-3 μήνες πριν γίνει δυνατή η τελική αποκατάσταση.

2. Κόστος: Το οικονομικό κόστος μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για ορισμένους ασθενείς. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, παρά το αρχικό υψηλό κόστος, η μακροχρόνια αξία των εμφυτευμάτων μπορεί να καθιστά αυτήν τη λύση οικονομικά συμφέρουσα σε σχέση με άλλες προσθετικές επιλογές που μπορεί να απαιτούν συχνότερη συντηρητική φροντίδα ή αντικατάσταση.

Είναι σημαντικό να εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων με βάση τις ατομικές ανάγκες, προτεραιότητες και οικονομική δυνατότητα του κάθε ατόμου. Η συζήτηση με τον ειδικό οδοντίατρο είναι κρίσιμη για τον καθορισμό της καλύτερης λύσης που θα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και προσδοκίες.

Ποια είναι η σωστή ιατρική αξιολόγηση ασθενών υποψηφίων για εμφυτεύματα;

Η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία της θεραπείας. Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν είναι καίριοι για την προετοιμασία του ασθενούς και την κατανόηση των πιθανών ρίσκων και προκλήσεων.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων, η ακριβής σχεδίαση και η συνεργασία με εξειδικευμένους οδοντίατρους είναι κρίσιμες. Η χρήση ακτινογραφιών και η εξειδικευμένη εκτίμηση του οδοντίατρου βασίζονται σε στοιχεία που βοηθούν στον σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση της θεραπείας.

Επιπλέον, η συνεισφορά του ασθενούς, όπως η τήρηση των οδηγιών για στοματική υγιεινή και η αποφυγή καπνίσματος, είναι σημαντική για την επιτυχή προσθετική αποκατάσταση.

Γενικά, η εμφύτευση οδοντικών εμφυτευμάτων απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ του οδοντιάτρου και του ασθενούς, καθώς και τακτική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της θεραπείας.